Sognefoged Jens Andersen

SOGNEFOGED,  LÆGDSMAND OG DANNEBROGSMAND

I 1993 blev der udgivet et temahæfte af  ‘Slægten, forum for slægtsforsker’ – Forordningen om Sognefogeders Beskikkelse, dens Embeds Forretninger og Belønninger af 11. november 1791 med diverse tillæg.

Sognefogeden var den lokale myndighedsperson, som vore aner på landet havde kendt.  Sognefogeden var oftest tillige lægdsmand og som sådan den der fremstillede sognets unge karle på session. (Den fulde ordlyd af Forordningen ligger som en undermappe til denne side)

Vi er så heldig at have sognefoged Jens Andersens:

‘ Dag Journal over dels modtagne Ordrer, dels Cirkularier og andre Bestemmelser og Bekjendtgjörelser  fra   Øvrigheden samt forrettet Arbejde til Snekastning og Veiarbejde for : Tranberg Sogn begÿndt den 29.d Januarii 1831 af Jens Andersen Sognefoged’.

Arkivet var også så heldig at finde en  person der kunne transkribere protokollen, nemlig Helmer Kemp Andersen,  således at teksten  nu er til at læse for alle.
Dag Journalen er på 127 sider, og her har Jens Andersen med stor omhu beskrevet hvad der er sket i sognet under hans ansvarsområde. Her nedenfor kan du ved at klikke på de enkelte sider læse transskriberingen.

Dag journal side 1-5
Dag journal side 6-10
Dag journal side 11-15
Dag journal side 16-20
Dag journal side 21-25
Dag journal side 26-30
Dag journal side 31-35
Dag journal side 36-40
Dag journal side 41-45
Dag journal side 46-50
Dag journal side 51-55
Dag journal side 56-60
Dag journal side 61-65
Dag journal side 66-70
Dag journal side 71-75
Dag journal side 76-80
Dag journal side 81-85
Dag journal side 86-90
Dag journal side 91-95
Dag journal side 96-100
Dag journal side 101-105
Dag journal side 106-110
Dag journal side 111-115
Dag journal side 116-120
Dag journal side 121-127