Kortsamling

Fortegnelse over kort, der findes i lokalhistorisk hjørne

 

Rum 1
1
Kort over Århus Bymark og Havreballe gård – udateret – 2 stk.
2
Minimeret kort over Tranbjerg sogn, ca. 1820 med matrikelnumre
Fra Kort- og Matrikelstyrelsen nov. 1993
3
Generalstabskort nr. 113 Viby, Tranbjerg Bjødstrup, Børup, Jegstrup, Gunnestrup, Slet, Østerby.
Mærket “Målt 1895”
4
Kopi af generalstabskort 1:20.000 M 2514 Viby
Omfatter bl.a. Tranbjerg
1904
5
Kopi af generalstabskort 1:20.000 M 2514 Viby
Omfatter bl.a. Tranbjerg
1936
6
Kopi af generalstabskort 1:20.000 M 2514 Vibt
Omfatter bl.a. Tranbjerg
1955
7
Kopi af generalstabskort 1:20.000 1314 v sv Skanderborg
Omfatter bl.a. Tranbjerg
1971
8
Kort over Tranbjerg – 1:10.000 Mostrup (Original)
9
Kort hvor: nyordning af hjemmeplejen i Mårslet og Holme-Tranbjerg kommune er vist.
Der mangler datering, men stammer fra tiden før Tranbjerg Haveby – og der er kun 6-cifrede telefonnumre.
10
Matrikelkort . 1:4000 d. 1/11 1967
Holme-Tranbjerg kommune
Tranbjerg sogn: Slet Bjødstrup, Gunnestrup, Jegstrup, Børup, Østerby, Tingskoven

 

Kort, der formodentlig er udarbejdet i forbindelse med “Tranbjerg før og nu”
A
Gårde, der alle ligger på jord, der oprindelig har hørt under Jegstrup Vestergård (i lat 9 – markeret med numre på kortet)
1. Jegstrup Vestergård – Søren Knudsen
2. Jegstrupgård -Rasmus Rasmussen
3. Jegstrup Skovgård – Ove Sørensen
4. Kirkegården – Chr. Nielsen
5. Tranbjerg Søndergård – Ejner Sørensen
6. Jegstrup Nørregård – Arne Rasmussen
7. Børup Østergård – Jacob Rasmussen
8. Strandborg – Jens Jensen
9. Martin Laustsen
B.
Kort med mange numre
C.
Tidligere ejere af jord opkøbt i Tranbjerg 1958-78
D.
Kort med mange numre i forskellige farver indtegnet.
Det er endnu ikke afklaret, hvad betydningen er.
E.
Kort med jordtilliggende indtegnet for følgende 3 gårde:
1. Jegstrup Vestergård
2. Herlufgård
3. Søndergård.

11.
Gundestrup, Østerbye og Jegstrup Byers Jorder 1791 (plus 1 stk. negativ)
12.
Tranbjergs udvikling 1969
13. Østerby: Skolevænget, Parkvænget, Kærvænget, Damvænget 1971

Rum 2
1.
Tranbjerg Sogn omkr. 1840, 1860, 1880 (plus 1 stk. kopi)
2.
Generalstabskort: Tranbjerg, Slet, Holme, Viby, Constantinsborg, Lemming, Kattrup, Endslev 1875
3.
Generalstabskort, Holme, Tranbjerg 1904
Rum 3
1.
Børup Mark 1784 (plus 1 stk. kopi)
2.
Børup Byes Jorder 1784
3.
Slet Mark Byes Jorde 1790
4.
Bødstrup Byes Jorde 1790
5.
Gunnestrup, Østerbye og Jegstrup Byes Jorde 1791
6.
Tingskoven 1820
7.
Tranbjerg skov 1991
8.
Hasselager/Tranbjerg
Østerby 1931
Målebordsblad 1:10.000
9
Holme/Skåde 1953
Målebordsblad 1:10.000
10
Holme Tranbjerg Kommunes Ingeniørkontor 1.6.1960
Målebordsblad 1:10.000
Rum 4
1.
Geodætisk Institut. Hasselager/Tranbjerg 1953
2.
Geodætisk Institut. Skåde, Holme, Tranbjerg 1960
3.
Matrikelkort Tranbjerg 1951
4.
Matrikelkort Tranbjerg: Holme-Tranbjerg Kommune, Slet, Bjødstrup, Gundestrup, Jegstrup, Børup, Østerby og Tingskoven byer. Tranbjerg Sogn 1967
5.
Matrikelkort kortblad nr. 1: Jegstrup 1971
6.
Matrikelkort kortblad nr. 2: Slet 1971
7.
Matrikelkort kortblad nr. 3: Bjødstrup, Børup
8.
Matrikelkort kortblad nr. 4: Tingskoven, Gundestrup by
9.
Matrikelkort kortblad nr. 5: Østerby