Niels Østergaard (1883-1969)

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
– Lars Kjærsgaard Johansen

I begyndelsen af marts 1925 kunne man i en notits i Aarhus Stiftstidende læse denne oplysning:
”Fra 6. marts agter undertegnede at nedsætte sig som maler i Tranbjerg og anbefaler mig til egnens beboere med godt og solidt malerarbejde. Ærbødigst N. Østergaard, malermester”.

Det blev indledningen til ægteparret Niels og Ingeborg Østergaards over 40-årige tilværelse i Tranbjerg.

Barndom og ungdom
Niels Østergaard Andersen blev født den 15. maj 1883 på gården Pilgård ved landsbyen Rom syd for Lemvig. Her voksede han i de første år op med sine seks søskende. Da Niels var otte år døde hans mor, kun en måned efter at have født sit yngste barn. Få år efter solgte faderen Pilgård og overtog i stedet Rom præstegård, som han drev til sin død i 1911. Fem år efter konens død giftede faderen sig igen og fik i sit nye ægteskab yderligere tre børn.
Da de voksede op, var Niels dog flyttet hjemmefra, og sandsynligvis har han i nogen tid været tjenestekarl i landbruget ligesom nogle af hans brødre. Omkring 1903 gik han i lære som maler  i Ikast, og han blev udlært malersvend fire år senere. Derefter gik han som mange andre unge håndværkere på valsen, det vil sige de rejste rundt for at arbejde og videreuddanne sig, og ofte gik turen til udlandet. Det er uklart, hvor Niels Østergaard rejste hen, men i 1910 arbejdede han i Aarhus-området. Forinden havde han også været på et højskoleophold på Vallekilde Højskole.
I 1910 arbejdede han i en periode i Ravnholt, og her traf han Ingeborg Svendlund, som var født i 1889 i Ravnholt, hvor hun stadigvæk boede. De fandt hurtigt sammen og blev viet i Tiset kirke i november 1912.

Astrup 1912-1925
Samme år havde Niels Østergaard købt hus og fået eget værksted i Astrup på Østergårdsvej. Huset eksisterer endnu og er det lange gule hus, der ligger næsten lige over for indkørslen til Kærgårdsvej. For at sikre økonomien etablerede han også en cykelforretning med værksted, og derudover var han skatteopkræver i kommunen. Mens Ingeborg og Niels Østergaard boede i Astrup, fik de fire børn, Rigmor, Anna, Christian og Signe, så Ingeborg havde nok at se til som hjemmegående.

I 1925 ønskede parret at flytte fra Astrup. Niels Østergaard var meget ærekær, og efter nogle uoverensstemmelser med en nabo, ville han ikke længere bo i området. Derfor solgte familien huset i Astrup og købte en noget større villa i Tranbjerg.

Tranbjerg
I slutningen af 1925 blev ægteparrets yngste barn, Inga, født. Huset på Tranbjerg Stationsvej 6 blev rammen om Ingeborg og Niels Østergaards liv i de ca. 44 år, de boede i Tranbjerg. Niels Østergaard fortsatte som malermester i Tranbjerg, og han gik og cyklede rundt til kunderne med en kærre, hvori han havde sit malergrej. Ved siden af havde han i de første år stadigvæk sin cykelforretning.

Niels Østergaard var en dygtig og omhyggelig maler, så han fik hurtigt mange arbejdsopgaver, og efter nogle år lukkede han cykelforretningen.
Da børnene var blevet store, begyndte Ingeborg at gøre rent på Tranbjerg Skole. Det gjorde hun i 17 år, og i mange år var hun leder af rengøringen. På et tidspunkt engagerede hun sig i de årlige dilettantforestillinger, der foregik på Tranbjerg Kro, og ifølge bogen ”Tranbjerg – før og nu” blev hun en af de bærende kræfter.

Børnene
Niels og Ingeborg Østergaards fem børn blev gift i løbet af 1940´erne. De flyttede alle fra
Tranbjerg, men ikke særligt langt væk. Rigmor blev gift med skræddermester Henry Lage, der havde forretning på Kongevej (Skanderborgvej) i Viby. Anna flyttede også til Viby, hvor hendes mand, Egon Lippert, havde etableret sig som malermester. Signe flyttede til Mårslet, da hendes mand, Gunnar Enevoldsen, var kommis i Mårslet Brugsforening, hvor faderen var brugsuddeler.
Gunnar overtog senere faderens job. Også Inga flyttede til Mårslet, hvor hendes mand, Søren Steffensen, anlagde et nyt gartneri.
Christian giftede sig med Edith Hougaard, der var datter af den mangeårige kæmner
(administrative leder) i Holme-Tranbjerg kommune, Chr. Hougaard. Christian Østergaard var uddannet redder ved Zonen, men i fritiden handlede han med biler, og på et tidspunkt blev det sidste hans hovedbeskæftigelse. Han byggede et stort bilhus på Chr. X´s Vej i Holme og fik forhandlingen af SAAB. Ikke så underligt at dette bilmærke blev det foretrukne i familien Østergaard, og Niels og Ingeborgs barnebarn Per Enevoldsen erindrer, at der godt kunne samles op til 10 SAAB-biler, når der var sammenkomster i familien. Edith og Christian Østergaards søn Jørgen overtog og udvidede forretningen.

Pensionist
Niels Østergaard fortsatte med at male til han var langt op i 70´erne, men han trappede dog ned på arbejdet. Han malede stadigvæk for nogle gamle kunder, og han hjalp sin svigersøn Egon Lippert, når han havde mange opgaver. Niels Østergaard lagde først penslen på hylden i 1962, da han var 79 år. Senere samme år fejrede ægteparret guldbryllup, og i et avisinterview fremgår det, at Niels Østergaard var glad for at have fået mere tid til sin fritidsinteresse, som var at male malerier, især af blomster og fugle.

Han havde også gennem nogle år gået på et kursus i porcelænsmaling, mens Ingeborg havde fulgt et kursus i håndgerning, og ifølge journalisten bar hjemmet præg af ægteparrets interesser.
I 1959 var Ingeborg Østergaard så heldig, at hun vandt det årlige rundskue-hæftes hovedgevinst på 12.000 kr., et beløb der svarer til ca. 162.000 kr. i dag. I en avisartikel udtalte hun, at hun aldrig tidligere havde vundet noget som helst.

Både de fem børn og de 11 børnebørn skulle have en skilling, og resten af beløbet skulle sættes på en bankbog.
Niels Østergaard døde i januar 1969, og tre måneder senere døde Ingeborg Østergaard.

Kilde: Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har meget materiale om Niels og Ingeborg Østergaard og deres
familie, idet et af deres børnebørn, Per Enevoldsen, har lånt og givet mange familiefotografier, avisomtaler
og andet materiale til arkivet. Derudover har han også skrevet et par sider med oplysninger og erindringer
om familien. En stor del af artiklen bygger på dette materiale.