Efterlysning

SE flere efterlysninger – scroll nedad!
————————–

Efterlysning-04   (21. maj 2017)

Efterlysning-01   (5. maj 2017)


Efterlysning – 02  (5. maj 2017)

———————————————————————————————-

Efterlysning. (juli 2016)  (Ingen henvendelser februar 2017)

Billedet af Skinnebussen er taget på strækningen Mårslet-Odder.  Har en lignende skinnebus kørt i Tranbjerg Sogn?

skinnebus

Hvis ja –

 – har du et billede af skinnebussen?

 – har du oplysninger om skinnebussen?

Arkivet er interesseret i oplysninger om skinnebus trafikken i sognet . Har du oplysninger så sendt en e-mail til arkivet    

—————————————-

Efterlysning. (april 2016) INGEN oplysninger til billedet

Personnavne på billedet. Sølvbryllupsfest på Tranbjerg Kro november 1950 for Ellen og Jens Mikkelsen.

Sølvbryllupsfest for Ellen og Jens Mikkelsen på Tranbjerg Kro.
Sølvbrudeparret er sandsynligvis ikke med på billedet.
Ellen og Jens er viet i Mårslet kirke den 8. november 1925
Jens kom fra Videbæk, mens Ellen kom fra Langballe og var datter af lærer Niels Stenshøj.
Nr 1 fra venstre menes at være Bertha Graversen

B1133

—————————————-

10 statelige mænd?   Gåden er nu løst- det var Holme-Tranbjerg sogneråd i 1927-30.
Sognerådet på en bænk ved Tranbjerg kro.
Søjlerne stammer fra landsudstillingen i Århus 1909.

Bagerst fra venstre:
– Christian Strunge (S), arbejdsmand
– Niels Hansen (S), træskomand
– Wetteman Graversen (V), mejeribestyrer
– Georg Møller (S), vejmand
– Hans Hansen (S), arbejdsmand
– Magnus Loft (RETSM), boelsmand
Forrest fra venstre:
– Sigurd Nikolajsen (V), gårdejer
– Sparekassedirektør  Mikael Nielsen (V), sognerådsformand
– Niels Laursen, kæmner
– Jens Bundgård (R), skræddermester

—————————————

EFTERLYSNING – 10 statelige mænd men hvor?
Og hvornår?        Hvad repræsenterer de?

Kan du hjælpe arkivet med oplysninger til billedet – kontakt venligst Tranbjerg Lokalhistoriske Samling. –

Lidt input:

På billedet ses mejeribestyrer P. W. Graversen, bagerste række nr. 3 fra venstre og sandsynligvis senere sparekassedirektør Mikael Nielsen, forrest nr. 2 fra venstre.
Sandsynligvis fotograferet i Tranbjerg Kro’s have da søjlerne stammer fra Landsudstillingen i 1909 og senere erhvervet af Tranbjerg Kro i 1910.

B10

********************************************************************

Tranbjerg mejeri.

Vi har efterlyst oplysninger til billedet herunder med personerne foran Tranbjerg Mejeri og vi har modtaget efterfølgende særdeles fyldige oplysninger:

Personer på billedet
På billedet står mejeribestyrer P.W. Graversen med sin kone Ane Jensine og fire børn, en tjenestepige samt (formodentlig) tre ansatte på mejeriet. På nær et barn svarer antallet af personer til de personer, der er omtalt i folketællingen fra februar 1906 (opslag 12). Det fjerde barn, Asbjørn, blev født 4. juni 1907, og det er ham moderen bærer på armen. P.W. Graversen holder sine to ældste drenge i hånden; i sin højre hånd holder han den ældste, Kristian Barnekov, og i sin venstre den næstældste, Torgny. Det ældste barn er pigen Berthe (døbt Birthe) Marie, og hun holder tjenestepigen Mette Rasmussen (som også var hendes moster) i hånden. Mette var også tjenestepige ved folketællingen i 1911. Den anden unge kvinde i midten af billedet er sandsynligvis mejerske Johanne Lorentzen, og de to unge mænd til venstre i billedet er mejerister, og hvis de er de samme som i folketællingen 1906 hedder de Frederik Olsen og Sigurd Jensen.
Johanne er den eneste kvindelige ansatte på mejeriet, som bliver nævnt i folketællingerne, og kun i 1906. Alle mandlige ansatte omtales som mejerister, altså ingen fyrbøder. I 1911 var der blevet ansat nye mejerister. I Tranbjerg-bogen står der, at P.W. Graversen blev førstemejerist den 1. maj 1901, og at han i 1938 blev bestyrer (side 104). Imidlertid står der i de seks folketællinger fra 1906 til 1930, at han var mejeribestyrer, og det samme står i kirkebøgerne ved hans børns fødsler. Hvor mon Tranbjerg-bogen har sine oplysninger fra? Vi har lagt to billeder af ham på arkiv.dk, og der kalder vi ham også mejeribestyrer (B18 og B27).
Billedets datering
Sommeren 1908. Det yngste barn Asbjørn ser ud til at være ca. et år, og endvidere havde familien været ude for den store sorg, at Asbjørns tvillingsøster Ingefrid var død den 24. maj 1908 (KB 1892-1914 opslag 188). Da hun ikke er med på billedet, må det være taget efter den dato.
———————–
På billedet ses mejeribestyrer P. Wethermann Graversen med hustru og børn samt personale.   Mejeriet blev indviet 10. august 1888.  P.W.Graversen blev ansat som førstemejerist 1. maj 1901, og han sluttede som bestyrer da mejeriet blev nedlagt 1. februar 1941. Han var født 2. november 1876 og døde 22. januar 1963.(Kilde: TRANBJERG – før og nu)
Efterlysning: Navnet på Graversens hustru og børn,  idet vi har kendskab til at et af børnene hed Bertha. Er det mon hende der sidder på armen? Navne på personalet. Var manden til venstre fyrbøder på mejeriet?

mejeri

Månedens billede: MAJ

Gåden er løst. Billedet viser konfirmationsholdet fra Holme Kirke 3. oktober 1926 og omfatter både skoleklasser fra Tranbjerg, Holme og Højbjerg.

b284 Konfirmation 1926 ?

Billedet herover er for mange år siden afleveret til arkivet af Birthe Pedersen, Gartnervænget, med oplysning om at det er konfirmationshold fra 1926.
Endvidere en oplysning om at Præsten er Aage Knudsen, men ingen oplysninger om hvem konfirmanderne er.
Ifølge kirkebogen for Tranbjerg Sogn var der imidlertid ‘kun’ 5 der blev konfirmeret april 1926, nemlig 2 drenge og 3 pige, og ved konfirmationen i oktober  3 piger.  
Det kan således ikke være et konfirmationshold fra 1926 eller også er det fra et andet sogn. 
Kan du hjælpe arkivet med oplysninger til billedet – kontakt venligst Tranbjerg Lokalhistoriske Samling.

Arkivet er altid interesseret i at modtage gamle billeder.   Har du nogle du tror har interesse – kontakt arkivet.