Billedsamlingen

Billedsamlingen indeholder ca. 2000 billeder, der spænder fra 1800-tallet (enkelte), støt stigende i 1900-tallet, og op til nu. Billederne dækker Tranbjerg med omliggende byer: Slet, Bjødstrup, Gunnestrup, Østerby, Jegstrup og Børup.Vi prøver hele tiden at udbygge og ájourføre samlingen. De originale billeder bliver, efter registrering, opbevaret i aflåste arkivskabe. Kopier af billederne med tilhørende oplysninger bliver indsat i ringbind, der findes i magasinet.

Vi er behjælpelig med at finde frem og evt. tage en kopi

. Spørgsmål kan stilles både personligt og pr. telefon i Lokalhistorisk samlings åbningstid.

Overordnede temaer i billedsamlingen er:

Institutioner: bl.a.

Børneinstitutioner
Skoler (incl. en del gamle elevbilleder)
Kirken
Biblioteket

Virksomheder, store og små: bl.a.
Slet Teglværk
Slet Mølle
Tranbjerg Kro
Mejeriet
Odderbanen
Gartnerier
Forretninger på Tranbjerg Hovedgade
Center Syd

Gårde, landbrug landskaber

Huse, gadepartier: bl.a.
Eksempler fra Vængerne
Tranbjerg Stationsby
Partier fra det gl. Slet, Bjødstrup, Østerby m.fl

Forretninger, fællesskaber: bl.a.
Sportsforeninger
Brugsforening
Revy, teater (også video)

Personer: bl.a.
Med tilknytning til ovennævnte eksempler
Gamle tranbjergslægter
Fra Tranbjergprisen

Spørg i Lokalhistorisk samling om billeder udover ovennævnte temaer.