Gårde og grunde

Gårde og grunde i Tranbjerg Sogn

Gårdregister

Vi har startet et projekt med at lave en beskrivelse af hver enkelt gård beliggende i Tranbjerg Sogn.  Gårdregistret skal, ud over oplysninger om selve ejendommen,  også indeholde oplysninger om  personer der har eller bor på ejendommen. Senere  i projektet får vi brug for hjælp fra personer med kendskab til landbrugsejendommene.

1949:  Udgangspunktet er ‘Landbrugsbogen fra 1949’ som man kan linke til fra forsiden. Her er oplysninger om 44 gårde i alt hvoraf de 29 er navngivne. De øvrige er gårde uden navne.

1840: Før den tid var der en del gårde der ikke eksisterede i 1949.

2010-15:  Endelig vil vi lave en oversigt over de tiloversblevne gårde, henholdsvis dem der drives som landbrug og dem hvor der kun er stuehuset tilbage.

Grunde og andre bygninger

Udover gårde er der også under dette menu punkt beskrivelser af grunde og andre bygninger.