Fastelavn

fastelavn-01Fastelavnssoldaterne i Tranbjerg var en årlig tilbagevendende begivenhed. Fastelavnssøndag og –mandag gik drengene fra 6. og 7. klasse rundt til samtlige hjem i sognet for at indsamle penge til en fest.
Drengene havde hvide skjorter på med rødt skærf, mørke bukser med påsyede galoner og blå og hvid skråhue.
Ældste dreng var konge og bar en krone, næstældste kronprins og fanebærer, desuden var der – som man kan se på billedet –  også udvalgt en nar til optoget.
Når man kom til et hus og døren blev åbnet, sang man fastelavnssangen,  hvori man bl.a. bad om penge og inviterede til fest. Når kassereren havde fået pengene, sang man en takkesang og drog videre til næste sted.
fastelavn-02
Til festen inviterede hver soldat en pige, som også blev gratis beværtet med sodavand, røde pølser og fastelavnsboller,  alle øvrige måtte betale for maden. Der blev selvfølgelig danset til festen og selve ballet blev indledt med en festlig polonæse.
Man slog naturligvis også katten af tønden og på billedet ses de heldige, der blev kattekonger og – dronninger.
For en del af de penge, der blev i overskud, forærede man skolen en fane, som stadig er i brug.
Den gamle skik startede omkring 1920 med fastelavnsridning og sluttede i sidste del af århundredet med fastelavnssoldaterne.