Peter Marius Løvnes (1890-1967)

-Der er hverken dato eller underskrift på Peter Marius Løvnes´ livshistorie, men ud fra den sidste sætning må den være skrevet i 1987 eller 1988. Der står nemlig, at Julie Løvnes´ på nedskrivningstidspunktet er 94 år, og hun blev født i juli 1893.
Livshistorien er sandsynligvis skrevet af en af døtrene Gerda Olesen (1920-1988) eller Jytte Sørensen (1922-2000).
Gerda boede i Tranbjerg og var i 1980´erne interesseret i lokalhistorien.

På arkivets hjemmeside kan man under Lokalhistorie læse en artikel om Peter Marius Løvnes, og livshistorien var en af kilderne til den.
Her først en renskrift af livshistorien, derefter de originale sider og nederst supplerende oplysninger om ægteparret Løvnes.
——————————————-

PETER  MARIUS  LØVNES
Peter Marius Løvnes født i Vejle d. 4-1-1890, gift d. 13. sept. 1919 med Julie Jensen, Thyregod.
Bopæl, Gartnervænget fra 1922 til sin død 1967. 2 børn Gerda, g.m. Erling Olesen Skolevænget 37 Tranbjerg. Jytte, g.m. Ejnar Palle Sørensen Enghavevej 8 Viby J.
Peter Marius Løvnes er født Knudsen; men tog navneforandring til Løvnes i året 1918. P.M. Løvnes tjente på landet fra sit 9. år, kom derefter i tømmerlære i Give hos tømrermester P. Davidsen, i sin læretid arbejdede han på Landsudstillingen i 1909 i Aarhus med opførelsen af Skansepalæet og Borgmestergården.
I vinteren 1911-12 var han på Vallekilde højskoles håndværker afd.; arbejdede derefter som svend hos forskellige mestre, såvel herhjemme som i Norge; blev i 1920 ansat på Rigels trævarefabrik i Viborg og flyttede i 1922 til Tranbjerg; sammen med 4 arbejdskammerater fra Viborg forsøgte han at starte en trævarefabrik efter det fallerede hammerværk, men med et dårligt resultat (se Tranbjerg-bogen s. 98) fabrikken brændte, begyndte som selvstændig tømrermester under trange kår; og for at rette lidt op på økonomien åbnede Julie Løvnes et pensionat for unge mennesker i byen, og blandt disse pensionærer kan nævnes gartner Mikkelsen og købmand Jensen, det gik  nu hurtigt fremad med virksomheden, han fik arbejde med opførelsen af flere af egnens større og mindre landbrugs og beboelsesejendomme og villaer og forretninger, og i 1926 blev han formand for Bygningskommissionen i Holme-Tranbjerg kommune, og blev senere pantefoged.

P. M.L. var meget aktiv i sin fritid og havde mange forskellige interesser, han var sammen med sin familie medlem af jysk folkescene og selv spillede han dilettant og var med i Sangkoret som blev ledet af lærer Kristensen.                 

P.M.L. var meget interesseret i byens udvikling og da gadebelysningen kom på tale, gik han rundt fra dør til dør for at snakke med folk om denne forbedring, det viste sig at være stor tilslutning herfor og gadebelysningen blev etableret i 1930; men da senere regningen kom kneb det lidt med at indkassere pengene, det var jo små tider.                                                                           På grund af sygdom måtte P.M.L. trække sig tilbage og leve en mere passiv tilværelse; men i 1937 åbnede han sammen med sin kone Julie en fiskeforretning i Vibe, ”Viby Fiskehal” som familieforetagende der fungerede til 1967 da forretningen blev exproprieret p. g. af hovedvejens udvidelse.
p.s. Julie Løvnes der i dag er 94 år bor på Tranbjergvænge.

Kirkebog. Vejle Sogn. 1881-1891. Opslag 111.
(A72lb11-1)
Kirkebog. Tyregod Sogn. 1908-1920. Opslag 210.
(a72lb11-2)
–  Svendebrev som tømrer april 1910

Navnebevis. ‘Ret til at bære familienavnet Løvnes’ Februar 1918 (A72lb1).

–Peter Marius og Julie Løvnes ligger begge begravet på Tranbjerg Kirkegård
Notits fra Skifteretten. Århus Stiftstidende den 1. juli 1967.
(a72lb11-3)   Dødsannonce (U692)