Gunnestrupgård

Billedet er taget i forsommeren 1891. På trappen til verandaen sidder gårdejer Chresten Rasmussen og hustru Petrea.
Han erhvervede i 1859 gården ved giftemål. Bag parret sidder privatlærerinde Marie Jensen. Stående med armen om stolpen en af tjenestepigerne,  bemærk den flotte kyse hun holder i hånden.
Til højre på verandaen ses datteren Margrethe. Siddende i græsset ses sønnen Gunnar og datteren Christine.

gunnestrupgaard_1891gunnestrupgaard_luftfotoMatr. Nr. 1a m. fl. af Gunnestrup
Gården ligger smukt i det kuperede terræn. Jordens bonitet er god, kraftig muldjord på lerunderlag.
Omkring 1920 bestod besætningen af 25 malkekøer, 8 stk. ungkvæg og kalve, 1 tyr og 5 heste.    Der solgtes omkring 150 fedesvin. Nordøst for gården ligger et grundmuret fodermesterhus.

Gården er en af de smukkeste bindingsværksgårde, der findes I Østjylland. Mod øst ligger en meget smuk, parklignende have,  der er grupperet om en fredet kæmpehøj. I årene omkring 1980 besøgtes anlægget hvert år af mange mennesker.

gunnestrupgaard-02