Piloten fra Obstrupvej

En artikel af Harald Kvist