Tulshøj

 

Det højeste punkt i Tranbjerg

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling  –     Artikel og foto: Lars Kjærsgaard Johansen.

Tulshøj-3

Før sommerferien fik vi på Tranbjerg Lokalhistoriske Samling besøg af en kvinde, som ønskede at vide, hvor det højeste punkt i Tranbjerg er placeret. Spørgsmålet skulle bruges til en quiz i forbindelse med en vejfest.

Vi syntes det var et godt spørgsmål, som man siger, når man ikke er helt sikker på svaret. Vi beskæftiger os jo mest med de historiske højdepunkter i Tranbjerg, og ikke så meget de geografiske. Efter at have undersøgt geografiske kort og fundet ud af, at Tulshøj lige akkurat ligger i Tranbjerg sogn, var der dog ingen tvivl: Tulshøj er med sine 112 meter over havet ubestridt Tranbjergs højeste punkt.

Holme Bjerge

Tulshøj udgør den vestlige del af Holme Bjerge, som er en bueformet randmoræne, der blev dannet af isen for ca. 12.000 år siden. Isranden var placeret her, og gentagne isfremstød og tilbagetrækninger har presset bakkerne op og dannet de nuværende Holme Bjerge. De strækker sig fra Tulshøj og Jelshøj til Skåde i øst.

De to høje er gravhøje, sandsynligvis fra den ældre bronzealder (1.800-1.000 f. Kr.), og de er nogle af de få gravhøje, der stadigvæk kan ses i området. En tredje mindre gravhøj ligger tæt ved Gunnestrup. I bronzealderen blev gravhøje for de rige anlagt så højt som muligt og helst langs en vej, så de kunne ses vidt omkring og af mange mennesker. Man mener at der har været anlagt adskillige større bronzealderhøje i området, måske omkring 20, og derfor antager man, at der for også for ca. 3.000 år siden har været en vej eller en sti, hvor Jelshøjvej ligger i dag. De øvrige gravhøje er siden blevet overpløjet, ligesom det er sket alle andre steder i landet.

I 1963 ansøgte den daværende Holme-Tranbjerg kommune om at få fredet Holme Bjerge, og fredningen blev gennemført i 1967. Det var få år før kommunen blev nedlagt som følge af kommunalreformen i 1970, og Holme-Tranbjerg kommune blev som alle andre forstadskommuner omkring Aarhus opslugt af den nye Aarhus storkommune. Fredningen omfattede 124 ha og berørte 35 matrikler, og ejerne fik udbetalt 975.000 kr. i erstatning. Holme-Tranbjerg kommune og Aarhus Amt betalte ca. en tredjedel og staten resten. Fredningen af Holme Bjerge var en meget fremsynet beslutning, og takket være den er der blevet bevaret en smuk og imponerende natur af både historisk og geologisk interesse.

Tulshøj-1aTulshøj                                             Jelshøj er den største og mest kendte gravhøj i den sydlige del af Aarhus, og med sine 128 meter over havet er det også Aarhus-egnens højeste punkt. Højen er markant og ses tydeligt fra Jelshøjvej. Udsigten fra toppen er imponerende, og man kan se hele horisonten rundt. Jelshøj har været brugt som bavnehøj indtil1800-tallet, og den blev allerede fredet i 1873.   Tulshøj er ikke nær så kendt eller besøgt, selv om højdeforskellen mellem de to høje kun er 16 meter. Det skyldes sikkert, at Tulshøj er meget svær at få øje på fra Jelshøjvej, og adgangen er både længere og mere besværlig. Tulshøj ses til gengæld tydeligt fra både Ellevej og Bjødstrupvej, og flere hundrede bilister kører hver dag forbi højen, men mange lægger sandsynligvis ikke mærke til den.   Udsigten fra Tulshøj mod nord er begrænset af træer, men alligevel er den også flot og imponerende, og man kan bl.a. se hele Tranbjerg sogn liggende foran sig. Man kan også se noget af Aarhus-bugten og landskaberne mod syd, og mod nordvest kan man skimte Brabrand. Så Tulshøj er absolut et besøg værd! Ligesom det er tilfældet med Jelshøj, er højen aldrig blevet undersøgt af arkæologer.

Adgang til Tulshøj og stien

Som følge af fredningen af Holme Bjerge i 1967, blev der lavet en parkeringsplads tæt på Tulshøj, og der blev også anlagt en sti som forbinder Tulshøj med Jelshøj, således at offentligheden har adgang til området.

På parkeringspladsen, der ligger ved indkørslen til Jelshøjvej nr. 100-104, er der opstillet en tavle med en kort beskrivelse af Tulshøj og naturen omkring højen og stien. På tavlen er der også en plan over stien mellem de to høje. Når man står på parkeringspladsen, befinder man sig i Mårslet sogn, men når man nærmer sig Tulshøj, passerer man på et tidspunkt sognegrænsen til Tranbjerg.                                                                                         Man går op ad den stejle asfalterede vej, og hvor asfalten slutter, viser et skilt, at der til venstre går en sti langs markskellet. Stien er svær at få øje på, for man går nærmest på marken, men efter få minutter dukker Tulshøj op. Den ligger på endnu en bakke, og der er trampet en sti hen til højen. Hvis man efter at have oplevet udsigten fra Tulshøj ønsker at fortsætte ad stien mod Jelshøj, fortsætter man ned ad bakken, til man kommer til en sti, der går til højre. I begyndelsen går stien mellem træer og buske, men på et tidspunkt holder bevoksningen op, og man har et meget flot udsyn fra randmorænens kant over landskaberne fra Tranbjerg til Brabrand. Stien slutter ved Jelshøjvej, tæt ved Nordlige Bjergvej. Herfra kan man enten fortsætte 150 meter mod Jelshøj eller gå de ca. 700 meter tilbage til parkeringspladsen neden for Tulshøj.

Afhængig af tempo og hvor meget man vil se, tager turen mellem 1 og 1½ time. Terrænet er lidt kuperet i begyndelsen og slutningen af turen. Når man har været på Tulshøj forstår man, at den ud over at være det højeste punkt i Tranbjerg også må være det flotteste udsigtspunkt. Og Tulshøj vidner om, at der for ca. 3.000 år siden levede mennesker i området, hvor Tranbjerg ligger i dag.

Tulshøj-5