Landsbyen Børup

boerup-01

Gårdejer Holger Nielsens gård lå på matr. nr. 4 b i Børup. Desværre ved vi ikke, hvilket årstal billedet stammer fra.
Holger Nielsen overtog ejendommen efter sine forældre, der havde ejet den siden 1898. Ejendommen var udstykket fra Børup Østergaard i 1880.
Bygningerne var dels opført i røde sten og dels i bindingsværk og var overvejende tækket med strå.
Holger Nielsen var ugift og boede på gården sammen med sine søstre, Edel og Anna.

Holger Nielsen, også kaldet Trav-Holgers store lidenskab var som navnet antyder travsport. Her står han med en af sine flotte heste.

boerup-02

Billedet viser Børupvej nr. 23 og 25. Her lå i sin tid Holger Nielsens gård.

boerup-03