Holger Nielsens beretning om sin familie

 januar 2020

Holger Nielsens beretning og erindringer om faderen Niels Mikael Nielsen og moderen Nanna Nielsen indledes med oplysninger om faderens forældre og søskende, som boede på slægtsgården ”Søndergård” i Østerby.

Mikael, Holger og Nanna Nielsen 1945-1950

Dernæst beskrives Niels Mikael Nielsens første ægteskab med Dagmar Borgbjerg med oplysninger om deres tre børn.
Det længste afsnit i beretningen omhandler Holger Nielsens forældres historie, herunder deres vielse i 1931. Mest vægt lægges der på Niels Mikael Nielsens forskellige job som landmand, sognerådsformand for Holme-Tranbjerg sogneråd og især som direktør for Landbosparekassen i Aarhus fra 1935 til 1957.

Holger Nielsen blev født i 1932 og fik en bankuddannelse. I 1961 blev han ansat som bestyrer i Landbosparekassen for Aarhus´ filial i Galten. Her var han til 1980, da han blev udnævnt til bankdirektør i SDS´ afdeling i Skanderborg. Samtidig flyttede Holger Nielsen med sin hustru Lisbeth til Skanderborg, hvor han stadigvæk bor (juli 2020). Han blev pensioneret i 1990.

Holger Nielsen har givet og lånt meget materiale og mange billeder til Tranbjerg Historiske