Lokalhistorisk hjørne

elektronisk_opslagstavleI hjørnet af biblioteket findes en samling af bøger om lokalhistorien. Materialet kan ikke hjemlånes men kan studeres på stedet.                      

På opslagstavlen kan ses forskelligt om arkivet. 

Som noget nyt er der opsat en ‘Elektronisk opslagstavle’ – der viser et udvalg af arkivets billeder.

 Sæt dig på den grønne stol og læs om lokalhistorien.

En oversigt.

01.Bøger om Tranbjerg
02. Bøger om Århus og de andre forstæder
03. Bøger om vejledning i lokalhistorisk og slægtshistorisk arbejde
04. Bøger om Tranbjerg Store formater Officielle lister i fotokopi
05. Ringbind med referater fra a. Tranbjerg Fællesråd 1999-2002 b. Brugerråd Tranbjerg Lokalcenter 2000-200 c. Menighedsrådsmøder 1998-2004
06. Fire ringbind mærket “Der var et hus til salg i Tranbjerg” Salgsopstillinger fra Home i Butikscenter Syd Fra 2004 også fra EDC mægleren i Tranbjerg Hovedgade
Bøger i magasin
07. Faglitteratur fra Sammenslutningen af Lokalarkiver SLA
08. Ringbind med diverse skriftlige opgaver a. Gårde i Slet efter udskiftningen i 1786 b. Slægtslinjen fra Kirkegård i Tranbjerg 1791-1961 c. Vielser 1738-1850 d. Sleth Teglværk (transparenter) e. Sleth Teglværk f. Manuskript til “Tranbjerg før og nu” g. Tranbjerg Amatørteater 1984-2002 h. Lidt om Østerby Pigeskole i. Fyrbøder Peter Skovs barn- og ungdom j. Lægdsrulleforkortelser og herredsfortegnelser k. Transkriberede folketællinger
09. Kasse med a. bygningstegninger b. billeder og plakater c. Holme-Tranbjerg d. Holme-Tranbjerg Sygekasses bestyrelse 1970 e. Holme-Tranbjerg Sogneråd 1946-1970
10. Småtryksamling Medlemsblade og brochurer fra foreninger og institutioner