Om persondataoplysninger og arkivalier

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling
Tranbjerg Bibliotek. Kirketorvet 6. 8310 Tranbjerg J
11. april 2019

Behandling af persondataoplysninger og arkivalier

Persondataoplysninger
Dataansvarlig:  Arkivlederen
Arkivleder og medarbejdere underskriver en tavhedserklæring.
Alle personoplysninger, på PC’er eller på papir,  opbevares i aflåset lokale.
Ved kontakt med Aarhus Kommune oplyses: Navn, e-mail adresse og om nødvendig CPR-nummer.
På arkivets hjemmeside: tranbjerglokalhistorie.dk  kan ses oplysninger om arkivets medarbejder, navn og evt. et billede af personen.

Arkivaler m.v.
Alle modtagne arkivalier opbevares i aflåset lokale.
Ved modtagelse af materiale til opbevaring udfyldes en ‘Indkomstjournal’ med navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse på giverem. Indkomstjournalen er kun tilgængelig for arkivets medarbejdere.
Noget af arkivets materialet er klausuleret, og kan ikke ses inden for den aftalte klauseleringsperiode.
Besøgende kan kun se ikke klausuleret arkivmaterialet  når der er en arkivmedarbejder tilstede.
Ved aflevering af arkivalier udfyldes en ‘Modtagelseserklæring’ med oplysninger om giver, rettigheder til materialet, tilladelse til offentliggørelse samt evt. en klausuleringsperiode.

Offentliggørelse af arkivalier
Ved modtagelse af ‘nyt’ materiale aftales med giveren om  arkivet må offentliggøre materialet.
For størstedelen af arkivmaterialet  har der ikke tidligere været spurgt om materialet måtte offentliggøres, muligheden var  reelt  ikke til stede.
 Først de seneste  år har der været  mulighed for offentliggørelse fx via  arkivernes formidlingsportal Arkiv.dk.
SLA, Sammenslutningen af Lokalarkiver, har forhandlet en aftale på plads for 580 lokalarkiver i Danmark. Aftalen indebærer, at  arkiverne må offentliggøre billeder og pressefoto uden at undersøge evt. ophavsrettigheder . Nogle få fotografer er dog  ikke med i aftalen.
Avisartikler: Gennem de sidste 30-40 år har arkivets medarbejder klippet lokalstof fra aviserne, alle disse avisudklip har været gemt og opbevares stadig på arkivet – 10.000 udklip eller måske flere.
Disse avisudklip er ved at bliver registreret og offentliggjort på : Arkiv.dk.

Arkivet offentliggører ikke personfølsomme oplysninger eller billeder med krænkende indhold.

Skulle nogen have bemærkninger til arkivets offentliggjorte materiale – kontakt venligst arkivet.