Bjødstrup – 1840

Kortet udtegnet i 1840

gaarde_bjødstrup