Det gamle træ i Østerby

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling –
af Lars Kjærsgaard Johansen


Det gamle træ i Østerby
Hver dag passerer flere hundrede mennesker det gamle egetræ, der står ved Tingskov Allé tæt ved Østerby Allé. De fleste lægger nok ikke mærke til det, fordi det altid har stået der, men nogle bemærker det måske, fordi træet står alene og markant i vejsiden. Egetræet stod oprindelig i en have, der hørte til gården ”Østergård”, så træet er meget ældre end Tingskov Allé. Ja, faktisk er træet nok et af de ældste træer i Tranbjerg.

Olaf B. Knudsen, en tidligere medarbejder ved Tranbjerg Lokalhistoriske Samling, ville i 2005 undersøge træets alder, og derfor henvendte han sig til Rikke Krøyer i Aarhus Kommunes Skov- og Naturforvaltning. Stammens omkreds en meter over jorden blev målt til 282 cm, og det svarede til en diameter på ca. 90 cm. Ud fra det vurderede Rikke Høyer træets alder til at være ca. 170 år, men hun tog en del forbehold. Aldersbestemmelse af træer ved måling af deres omkreds er altid upræcis, så egetræet i Østerby kan godt være noget yngre, men alligevel er det et gammelt træ.

Hvis Rikke Krøyers vurdering er rigtig, må egetræet i dag være ca. 180 år gammelt, og det er altså plantet omkring 1840. Det er en tidshorisont, der vil noget, og man bliver uvilkårlig lidt fascineret over at tænke på alt det, træet har været vidne til, både i Danmarks og Tranbjergs historie. Hvis årstallet ca. 1840 er rigtigt, er egetræet ældre end Grundloven fra 1849, og træet har også på nærmeste hold oplevet de urolige tider under Treårskrigen 1848-1850 og i 1864, hvor tyske tropper rykkede op i Jylland og bl.a. besatte Aarhus. Soldaterne blev ofte indkvarteret i gårdene under fremrykningen, sandsynligvis også i Østerby. Og under Besættelsen 1940-45 oplevede træet overflyvninger af både tyske og engelske fly.

Også lokalt har træet været vidne til mange væsentlige begivenheder. Omkring 1850 begyndte fæstebønderne i Tranbjerg at købe sig fri af Moesgård Gods og blev derved selvejere. Det blev indledningen til en stor fremgangsperiode for gårdejerne, både økonomisk og politisk. Efter Tranbjerg mejeri blev bygget i 1888, begyndte mælkekuskene at køre rundt til gårdene for at indsamle mælk, også i Østerby. I 1884 var toget mellem Aarhus, Odder og Hou begyndt at køre, og sporet mellem Tranbjerg og Mårslet blev placeret få hundrede meter fra egetræet. I nyere tid begyndte der i 1997 dagligt at køre mange busser forbi træet, da endestationen for linie 11 (i dag linie 4A) blev flyttet fra Østerby Allé/Kærvænget til Tingskov Allé/Hyrdevænget.

Træet, da det stod i “Østergårds” have. Billedet lånt af Søren østergaard

Træet i 2005

Efter 1960 oplevede træet Tranbjergs udvikling på tæt hold, ja faktisk var det placeret midt i den. Det begyndte i 1967 med anlæggelsen af Havebyen, som man kaldte den nye bebyggelse, der blev placeret i Østerby, lige ved siden af ”Østergård”. Omkring 1975 fortsatte udviklingen med opførelsen af de mange nye parcelhuse på Hyrdevænget og Horsevænget, så trafikken forbi træet steg markant.

Det medførte den nok mest skelsættende begivenhed i træets historie. Tingskov Allé skulle nemlig forlænges og udvides, og derfor eksproprierede kommunen jord på begge sider af vejen. Indtil 1975 havde egetræet stået fire meter inde i ”Østergårds” have, men efterfølgende blev det placeret på den anden side af hækken ud mod vejen, så træet blev på en måde hjemløs. Stensætningen, som man i dag ser omkring træet, blev lavet for at bevare det oprindelige jordniveau omkring træet. Imidlertid måtte man af hensyn til vejens fundering grave dybt få meter fra træet, og det medførte at mange rødder blev hugget over. En intensiv vanding hele sommeren hjalp træet til at overleve. 

Det blev gårdejer Søren Østergaard, der måtte acceptere eksproprieringen og dermed indskrænkningen af ”Østergårds” have. Han var den tredje generation af familien, efter hans farfar Hans Rasmussen Østergaard havde købt gården i 1888. Farfaren og hans hustru Mette Marie fik tolv børn, så der må have været mange livlige dage i haven i begyndelsen af 1900-tallet. En af sønnerne, Thorvald, overtog ”Østergård” i 1930, og da han døde i 1958, videreførte sønnen Søren gården. Sørens mor, Ellen, fortsatte med at bo på gården til sin død i 2000. Søren Østergaard døde i 2008, hvorefter gården blev solgt og kort efter nedrevet. I dag er der bygget parcelhuse på grunden.

Men egetræet står endnu på sin plads, hvor det blev plantet i midten af 1800-tallet. Det ser dog ikke ud til at trives særlig godt, og trækronen er blevet noget lille og gennemsigtig.  I træets top er der visne grene, og den meget tørre sommer har uden tvivl gjort det sværere for træet. På fotografier fra 2005 kan man se et mere imponerende træ med en stor og tæt krone uden visne grene.

Træet i “vinterklædning”.

Men for øjeblikket er træet ved at gøre sig vinterklar og har smidt bladene. Alle de nøgne grene viser træets flotte struktur, som fremhæves af silhuetvirkningen mod den mørke vinterhimmel. Og til maj vil egetræet endnu en gang springe ud med lysegrønne blade.