Side 76 – 80

Dag-Journal-side 76-77-78-79-80skema_side76

skema_side77

skema_side78

skema_side79

skema_side80

Decemb r 23. Circulaire af 15 de dennes fra H r Cancellieraad Lanng

Efterlysning saalydende:

Efter Stiftamtets Ordre af ville Sognefogderne paa efternævnte Steder eftersøge i Deres Districter, en Person ved Navn Johan Ludvig Engmann fra Wrads, der ogsaa benævnes Matrosen, som er mistængt for at have paasat Ilden, hvorved flere Gaarde i Rye d: 9 dennes bleve lagte i Aske. Hans Signalement kan ikkenøie opgives end at han efter Udseende er omtrent 50 Aar Gl: middel af Vext, maaske undersetsig, har saavidt erindres en lang spids Næse. Han formodes at strøife omkring som Kludesamler paa et ham af H r Cancellieraad og Herredsfoged Wittusen meddeelt Pas. Ifald han antræffes anholdes han og transporteres hertil.

Decemb r 30. Fra Arresten i Wiborg er undvigt under 10 de denne Maaned en Arrestant navnlig Jens Nielsen Linderup eller Smøllerup. Hans Signalement er: Han er

Dag-Journal-side 76

dag_journal_side076

 

Dag-Journal side 77

dag_journal_side077

 

Dag-Journal side 78

dag_journal_side078

 

Dag-Journal side 79

dag_journal_side079

Dag-Journal side 80

dag_journal_side080