Side 71 – 75

Dag-Journal-side 71

ogsaa ville give Paategning om Forkyndelsens Rigtighed og derpaa med første tilstille mig Circulairet tilligemed fornævnte Korter.

Tjendecommissionen for Aarhuus Amt den 15 Dec: 1832

R: Tørslev

Landinspt: og Tjendecommiss:

Decembr 16.     Foranstaaende er bekjendtgjordt paa Kirkestævne Søndagen d: 16de Dec: efter at Gudstjenesten var tilende for den derværende Forsamling.

Decembr 16.     Bekjendtgjordt paa Kirkestævne en Restantseliste fra Amtstuen, Approberet af Amtet, angaaende Restantser for Kongelige Skatter for sidste halvaar 1832. Selvejerne i Trandberg Sogn angaaende.

Decembr 17.            Efter forhen modtagen Ordre fra Vejbetjente Johansen, søgt efter Gruus til Horsens Landevej, i Foreening med Ham og Friis i Ingerslev, paa Sleth Mark. Vesten for Landevejen, fra Sleth og til Tingskoven.

Decembr 19.                 Ordre fra Hr Forvalter Wittusen paa Moesgaard, at møde ham i Bjødstrup hos Hans Jensen førstkommende Løverdag d: 22de, for efter Rettens Udmeldelse af 11te August s:A: at afholde en Lovlig Syns og Taxations Forretning over følgende Gaarde og Huuse under Moesgaards Gods, i Foreening med Rasmus Hansen og under Veiledning og Overværelse af Forvalteren, neml:

  1. En Gaard i Bjødstrup, bortfæstet til Hans Jensen     (Taxeret til   192 rd   2 mk)
  2. En Do i Gunnestrup           –           –  Jens Nielsen        (Taxeret til 230 rd    1 mk)
  3. En Do i Børrup                   –           –  Søren Mikkelsen  (Taxeret til 117 rd    1 mk)
  4. En Do –                        –                   –  Rasmus Jacobsen
  5. En Do Sleth                 –                  –  Jens Nielsen
  6. Et Huus i Malling               –           –  Søren Hansen
  7. Et Do i Neder Fløistrup      –          –  Mikkel Harle

Samtlige Forretninger afholdes saaledes, at De næste Retsdag efter Afholdelsen kan bekræfte Dens Rigtighed ved Retten med Lovens Eed.

dag_journal_side071

Dag-Journal-side 72-73-74-75

Dercembr 22. Ifølge omstaaende Ordre fra H r Forvalter Wittusen af 19 de dennes, taxeret de antegnede Gaarde og Huuse som følger: Forretningerne lyder saaledes:

Aar 1832 d:22 de December, mødte undertegnede Sognefoged Jens Andersen og Gaardmand Rasmus Hansen begge af Østerbye, for ifølge Rettens Udmeldelse af 11 te August og 21 December d:A:, og i Overværelse af Godsforvalteren H r Wittusen fra Moesgaard, at foretage lovlig Syns- og Taxations-Forretning, over Brystfæld Besætning og Inventarium paa efterskrevne Gaarde og Huuse under Moesgaards Gods, og befandt saaledes:

skema_side72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skema_side73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

askema_side74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

askema_side75

 

dag_journal_side072

Dag-Journal-side 73

dag_journal_side073

 

Dag-Journal-side 74

dag_journal_side074

Dag-Journal-side 75

dag_journal_side075