Kildevisning – hvad er det?

Kildevisning:
Formidlingsportalen Arkiv.dk blev taget i brug februar 2015 og har siden været en kæmpe succes. Her kan man se alt hvad de 580 lokalarkiver i hele Danmark har registreret af arkivalier: dokumenter, billeder og meget andet.
Omkostningerne i forbindelse med udvikling af Arkiv.dk og Arkibas, registrerings programmet som benyttes af alle arkiverne, har delvis været doneret af den A. P. Møllerske Støttefond. Endnu en generøs donation fra fonden har gjort, at Arkiv.dk februar 2019 har fået nye muligheder for at vise arkivernes arkivalier med en funktion der kaldes: Kildevisning.Teknisk skal materiale der skal vises i kildeviseren scannes, og om muligt genereres som en ‘søgbar PDF-fil’ hvorved der kan søges i materialet, ellers som en PDF-fil.
Materialet kan f.eks. være Vejvisere, Artikler, Erindringer og andre interessante dokumenter.
På arkivet kan vi allerede nu vise alle lokalhistoriske artikler der har været bragt i Tranbjerg Tidende siden 2014 samt Skatte- og Adressebøger fra perioden 1923-1953.
Foreløbig kan 5 af de 8 skatte- og adressebøger ses i kildeviseren.

VEJLEDNING:
SE alle arkivets registreringer der kan vises i kildeviseren.
Benyt søgeordene: kildevis eller viskilde i søgestrengen på forsiden.

SPECIFIK VISNING.
Hvis du kan huske en artikel om Niels Faurskov, formand for Sleth Teglværk i en lang periode, og f.eks. vil søge kildemateriale om ham – tast faurskov i søgefeltet.
Så vil efterfølgende skærmbillede blive vist på Arkiv.dk.
Her oplyses, at der findes 26 resultater hvor ‘faurskov‘ er nævnt (den røde pil tv.),
Men bemærk specielt oplysningen th.: 4 resultater i kilder: Se dem her. 
 KLIK på Se dem her.

Efterfølgende skærmbillede viser de fire resultater hvor ‘faurskov’ er nævnt i kilden!
KLIK f.eks. på C104 ‘Skatte- og adressebog for Holme-Tranbjerg kommune 1948-49.

Her ses oplysninger om kilden C104: ‘Skatte- og Adressebog for Holme-Tranbjerg Kommune 1948-49.KLIK på Kilder(1) og derefter på Skattebog1948-49.

Nu kan ses kilden

Nu kan kilden Skatte- og Adressebog for Holme-Tranbjerg Kommune 1948-49 ses, 35 sider i alt om Tranbjerg Sogn.
Da søgeordet har været ‘faurby’ , findes siden hvor søgeordet optræder første gang.
Hvis søgeordet findes flere gange i kilden kan en lille vandret pil i browserhovedet bruges til at finde ‘Næste match’.

I dette eksempel findes:
1) Faurskov, Helga, Kontorass. Personlig skat: 350.00 kr (Datter af Niels Faurskov)
2) – Inger, Kontorass. Personlig skat: 318,00 kr (Datter af Niels Faurskov)
3) – N, Formand Personlig skat: 530,00 kr.

,Her er et eksempel på, at søgning i skattebøgerne generelt er uhensigtsmæssig på grund af bøgernes lay-ou,t og da personer med samme efternavne markeres med ‘-‘ som gentagelsestegn for efternavnet.
For mange personer bruges desuden, af pladshensyn, forkortelser af fornavn, se f.eks.
– S, Slagter