Fotografering af gravsten

Her kommer en status for arkivets fotografering og registrering af gravsten på Tranbjerg Kirkegård.

Endvidere oplysninger om udvælgelse af bevaringsværdige gravsten samt lov grundlaget for menighedsrådets rolle ved udvælgelsen.