Introduktion

SOGNEFOGED,  LÆGDSMAND OG DANNEBROGSMAND

I 1993 blev der udgivet et temahæfte af  ‘Slægten, forum for slægtsforsker’ Forordningen om Sognefogeders Beskikkelse, dens Embeds Forretninger og Belønninger af 11. november 1791 med diverse tillæg.

Sognefogeden var den lokale myndighedsperson, som vore aner på landet havde kendt.  Sognefogeden var oftest tillige lægdsmand og som sådan den der fremstillede sognets unge karle på session. (Den fulde ordlyd af Forordningen ligger nederst på  side)

Vi er så heldig at have sognefoged Jens Andersen: ‘ Dag Journal over dels modtagne Ordrer, dels Cirkularier og andre Bestemmelser og Bekjendtgjörelser  fra   Øvrigheden samt forrettet Arbejde til Snekastning og Veiarbejde for : Tranberg Sogn begÿndt den 29.d Januarii 1831 af Jens Andersen Sognefoged’.

Arkivet har også været så heldig at have fundet  en person der vil kaste sig over arbejdet med at transskribere  teksten således at det bliver til at læse for alle.   Siderne vil kunne ses her efterhånden som oversættelsen skrider frem.   Dag Journalen r på 127 sider. Jens Andersen har med stor onhu beskrevet hvad der er sket i sognet.